Asadi Group

صنایع فلزی اسدی

تزئین پله و سازه ها

.   این گروه صنعتی با برخورداری از معماران و طراحان طراز اول کشور به طراحی و تزئین محصولات خود از جمله پله های گرد می پردازد. چنانچه با مرغوب ترین مواد موجود در بازار به جلب رضایت مشتری می پردازد.
کف پله نرده